Skip to main content

Köpvillkor

Produktinformation

För FAB är det viktigt att förmedla rättvisa och informativa bilder och texter kring våra produkter. Trots det kan det förekomma mindre avvikelser eftersom varje produkt är tillverkad för hand, samt att färger på datorskärmen inte alltid överensstämmer med verkligheten. Detta gäller även vid presentation på tryckt material. Mindre förändringar i ytans struktur eller ojämnheter kan förekomma beroende på ytbehandling och material. Vi kan därför inte garantera att publicerade bilder återger varans exakta utseende. I vissa fall kan det förekomma att en produkts storlek inte uppfattas i rätt proportion till andra föremål i miljön de visas i på publicerade bilder. 

Produkter behöver underhållas löpande för att bibehålla en snygg yta. Läs mer om våra skötselråd: https://www.fabrikant.se/hallbarhet/material-och-skotselrad/

Priser och frakt

Samtliga priser anges i Svenska kronor (SEK) och inkluderar moms, utifrån att inget annat framgår vid offert eller ordererkännande. FAB äger rätt att ändra publicerade priser utan föregående avisering. FAB bekräftar din beställning genom ett ordererkännande till angiven e-post.

Fraktkostnad tillkommer på samtliga leveranser och framgår i ordererkännandet.

Fraktfritt för leverans till ombud vid köp över 995 kr.
För order under 995 kr är fraktkostnaden 79 kr.

Det finns möjlighet att avhämta din leverans kostnadsfritt vid vårt centrallager på Skatelövsvägen 69 i Grimslöv. Väljer du detta alternativ ska detta förmedlas till FAB vid order. Avhämtning sker enligt överenskommelse.

För fraktkostnad i övriga Europa vänligen kontakta oss på 0470-75 41 18.

Ordererkännande

När du genomför ett köp hos FAB accepterar du våra försäljningsvillkor. Genom att acceptera villkoren förbinder du dig att följa villkoren i sin helhet, samt godkänner behandling av dina personuppgifter enligt nedan.

När vi mottagit din beställning återkommer vi med en bekräftelse genom ett ordererkännande. I orderkännandet framgår även beräknad leveranstid. Ändring av bekräftad order ska ske snarast per telefon till 0470-75 41 18 eller per e-post order@fabrikant.se.

Leverans

Leverans sker normalt med DB Schenker, om att inget annat avtalats. Leveranstid anges i ordererkännandet. Din order levereras normalt till närmaste utlämningsställe/ombud vid sändningar under 20 kg. Avisering och fraktinformation tillhandahålls av fraktbolaget.

Betalningsvillkor

Som kund är du medveten om och accepterar att genomförandet av ett köp hos FAB innebär ett betalningsansvar.

Betalning hanteras genom Klarna Checkout, i samarbete med Klarna AB. Du kan välja Klarna faktura, Klarna konto, att betala direkt med kort eller med banköverföring. Klarna Checkout: Genom att använda Klarna Checkout godkänner du Klarna AB:s (556737-0431), ”Klarna”, villkor.

För att säkert kunna identifiera dig och förhindra obehörigt nyttjande eller missbruk av Klarna Checkout samt för att uppfylla kraven enligt god kreditgivningssed behöver Klarna säkerställa din identitet. Klarna hämtar tilläggsinformation såsom personnummer, namn och adress samt, vid val av kreditalternativ, kreditinformation från olika leverantörer. Klarna behöver även använda den information som du kan ha lämnat vid tidigare köp, allmänt tillgänglig information på internet samt information om hur du tidigare har uppfyllt våra betalningsvillkor, för att göra en riskbedömning. Genom att slutföra köpet bekräftar du din identitet och korrekt leveransadress. För mer information vänligen besök www.klarna.se

Ångerrätt

Vid köp av varor från FAB har du som konsument i vissa fall rätt att frånträda ett köp (ångerrätt) enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59). Detta innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att kontakta FAB om detta inom 14 dagar från den dag du tog emot den beställda varan (ångerfristen). Från ångerrätten undantas specialbeställda produkter. Vill du använda dig av ångerrätten ska du som kund kontakta FAB, företrädesvis via e-post info@fabrikant.se.

Vid utövandet av ångerrätten ska varan skickas tillbaka till FAB inom 14 dagar från att meddelande om utövandet av ångerrätten lämnades till FAB.  

Det belopp som du betalat för varan exklusive ursprunglig fraktkostnad återbetalas senast inom 14 dagar ifrån mottagandet av ditt meddelande om utövande av ångerrätten, förutsatt att FAB inom denna tid fått varan i retur. Återbetalning kan komma att göras på annat sätt än på det sätt som betalningen erlades.

Du har rätt att undersöka varan i den utsträckning som krävs för att fastställa varans egenskaper eller funktion. Du kan dock bli skyldig att ersätta FAB för varans värdeminskning om varan har använts eller hanterats i större utsträckning än vad som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. Sådant prisavdrag kan uppgå till varans totala pris. Originalförpackning måste vara möjlig att använda igen. Produkten måste vara i sådant skick så den går att sälja igen.

Vid utnyttjande av ångerrätt står du som kund för kostnaden för returfrakt och har ansvar för produkten till dess att den kommit FAB tillhanda. För att tillhandahålla fraktsedel kontakta info@fabrikant.se

Reklamation

Du ska undersöka alla varor noggrant vid mottagandet för att förvissa dig om att de är felfria och fungerar som de ska, samt att de har förväntade egenskaper. Upptäcker du fel ska du inom skälig tid från att felet upptäcktes, eller borde ha upptäckts, kontakta FAB.

En reklamation görs till e-post info@fabrikant.se. Ange ditt ursprungliga ordernummer vid all kontakt med FAB. Syftet är att underlätta identifikation och administration av ärendet. När vi har mottagit din reklamation återkommer vi med ett reklamationsnummer. Notera att erhållande av ett reklamationsnummer inte innebär att reklamationen är godkänd. Varan ska därefter returneras till FAB. Ditt reklamationsnummer är giltigt under 14 dagar, under vilken tid produkten bör ha kommit FAB tillhanda.

När varan returnerats och reklamationen godkänts kompenserar FAB dig i enlighet med reglerna i konsumentköplagen (1990:932) genom reparation av befintlig produkt, genom en ny likvärdig produkt eller genom att du återfår din betalning för produkten (inkl. eventuella övriga kostnader).  

FAB kontrollerar/testar insända varor i enlighet med den fel beskrivningen som du uppgivit, det är därför en fördel om den är så utförlig som möjligt. Om varan anses vara felfri debiteras en avgift för felsökning och frakt för att täcka FAB:s kostnader för returen.

Retur

Enligt distansavtalslagen har du rätt att returnera beställda produkter utan att ange orsak (gäller ej specialbeställda produkter). Returer (med anledning av utnyttjande av ångerrätt eller på grund av reklamation) skall återsändas i FAB:s originalemballage. Sändningar som levererats på pall måste, om de returneras, lastas på pall för att undvika att varan skadas under transporten. Eventuella transportskador till följd av bristfällig förpackning debiteras dig som kund.

Vid utnyttjande av ångerrätt samt reklamation står du för kostnaden för retur och du har ansvar för produkten till dess att den kommit FAB tillhanda. Vid godkänd reklamation erhåller du dock ersättning för fraktkostnad. För att tillhandahålla fraktsedel kontakta info@fabrikant.se

Returer skickas till följande adress:

Fabrikant AB
Skatelövsvägen 69
340 32 Grimslöv

Transportskador

Var noga med att kontrollera att varorna och/eller emballaget är helt och felfritt innan du signerar att du mottagit leveransen. Om skada upptäcks på varan eller emballaget skall detta anmälas till speditören omgående. Ange då ditt sändningsnummer samt kontaktuppgifter. Eventuell transportskada ska samtidigt anmälas till FAB via e-post till info@fabrikant.se. Då fraktsedeln är signerad är det ditt ansvar om någon skada har skett eller sker. Om du upptäcker skadan först efter att du öppnat paketet reklamerar du omedelbart till FAB enligt ovan.

Personuppgifter

Genom att godkänna våra försäljningsvillkor vid köp samtycker du till behandling av de personuppgifter du lämnar till FAB enligt nedan. Uppgifterna behandlas endast för att kunna administrera en förfrågan eller beställning och i syfte att fullgöra FAB:s åtaganden gentemot dig som kund.

Insamling av personuppgifter är också en förutsättning för att FAB ska kunna behandla önskemål om betalning på kredit. Dina uppgifter kan komma att samköras med, eller delas med myndigheter, betalningsförmedlare och kreditföretag för hantering av betalning och kreditupplysning. FAB kan behöva dela dina personuppgifter med andra externa aktörer (tredje part) som fraktbolag etc. i syfte att fullgöra FAB:s åtaganden gentemot dig som kund.

Dina uppgifter sparas inte under längre tid än vad som är tillåtet. Läs mer i vår Integritetspolicy här: https://www.fabrikant.se/integritetspolicy/

Särskilda villkor för specialtillverkade produkter

För specialtillverkade eller kundanpassade produkter gäller särskilda villkor som varierar beroende på uppdraget/beställningen. Dessa särskilda villkor ska skriftligen förmedlas och bekräftas vid varje enskilt fall.

Övrigt

FAB kan inte hållas ansvarigt för olägenheter som uppstår på grund av omständigheter utanför FAB:s kontroll, såsom krig, krigsliknande händelser, uppror och oroligheter, extrema väderförhållanden, avbrott i allmänna förbindelser, allmän varubrist, export- och importrestriktioner, laglig reglering eller annat påbud av myndighet i Sverige eller utlandet, strejk, lockout, blockad eller annat arbetshinder, eldsvåda, explosion eller annan olyckshändelse.  

FAB förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, innefattande men inte begränsat till, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering. Sådana ändringar tillämpas dock inte på redan ingångna köpavtal. Information och priser lämnas med reservation för tryck- och skrivfel, felaktigheter i angivna tekniska specifikationer, prishöjningar samt för slutförsäljning.

De uppgifter som lämnas på FAB:s webbsida utgör inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet eller garanti annat än där så är direkt angivet. FAB förbehåller sig rätten att när som helst ändra försäljningsvillkoren.

Konsumentklagomål

Om din produkt är felaktig är du alltid välkommen att kontakta oss. FAB har som policy att följa ARN:s rekommendationer.

Om du efter kontakten med oss fortfarande inte är nöjd kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) för klagomål.

Du når ARN på följande adress:

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

Kontakta oss

Fabrikant AB

Postadress: Skatelövsvägen 69, 340 32 Grimslöv
Besöksadress: Skatelövsvägen 69, Grimslöv

Telefon: 070-888 3 110
E-post: info@fabrikant.se
Organisationsnummer: 556854-3069
Momsreg.nr/VAT-nr: SE556854306901 
Godkänd för F-skatt

© 2020 Fabrikant | Integritetspolicy