Skip to main content

INTEGRITETSPOLICY

Vi hanterar säkerheten kring personuppgifter med största respekt och hänsyn. På denna sida beskriver vi hur insamling och användning av data hanteras på denna webbplats för att följa gällande lagar och förordningar (GDPR). Genom att dela dina uppgifter ger du samtycke till Fabrikant Aktiebolag (organisationsnummer 556854-3069) att registrera och tillhanda dina personuppgifter i kommunikationssyfte. Du kan begära ut vår information om dina uppgifter genom att skicka en förfrågan till info@fabrikant.se.

VILKA UPPGIFTER LAGRAR VI OCH HUR LÄNGE

De uppgifter som lagras är de fält som respektive inskicksformulär innehåller. Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi grundar insamlingen av personuppgifter på samtycke.

ÄNDAMÅLET MED INSAMLINGEN

Vi samlar in uppgifter för att ta kontakt, upprätta och / eller bibehålla en affärsrelation.

TA DEL AV, ÄNDRA ELLER RADERA DEN LAGRADE INFORMATIONEN

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig upp till en gång per år. För att göra detta kontaktar du personuppgiftsansvarig. Du har även rätt att begära rättning eller radering av dina personuppgifter när som helst. Du har rätt att återkalla samtycke till användning av dina personuppgifter när som helst genom att kontakta personuppgiftsansvarig. Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett sätt som ej är förenligt med våra angivna direktiv har du rätten att klaga till en tillsynsmyndighet. Om du lämnar uppgifter till någon av våra samarbetspartners (exempelvis om du klickat dig vidare från vår webbplats), ansvarar då samarbetspartner för dina uppgifter.

Kontaktinformation till dataskyddsombud & personuppgiftsansvarig

Fabrikant Aktiebolag
Skatelövsvägen 69
342 54 Grimslöv

E-post info@fabrikant.se 
Telefon +46 470 754 118

© 2020 Fabrikant | Integritetspolicy