Skip to main content

Hitta ditt lugn och skapa en hållbar trädgård

I oroliga tider växer intresset för naturen och den egna trädgården. Vi mår helt enkelt bra av att gräva i trädgården och se frön gro, berättar Johanna Erlandsson som sadlade om från företagshälsovård till trädgårdsarkitekt. Idag skapar Johanna hållbara och harmoniska trädgårdar.

– I mitt tidigare arbete träffade jag ofta människor som berättade om hur läkande trädgården var för att lindra både stress och oro. Men det var inte förrän jag arbetat som trädgårdsarkitekt ett tag som jag på riktigt förstod hur viktig trädgården är för vårt välmående och hälsa, en insynsskyddad plats att kunna dra sig tillbaka till för vila och återhämtning. Men också en plats för fysiskt och jordigt trädgårdsarbete, utan skärmtid.

Studier har visat att bakterier från jorden kan ha en gynnsam effekt på vår mentala hälsa. Bakteriestammen Mycobacterium vaccae, som naturligt finns i jorden, kan stimulera serotoninproduktionen. Depression, ångest och andra mentala sjukdomar kan kopplats till serotoninbrist, berättar Johanna.

Som trädgårdsarkitekt är Johannas uppdrag att formge trädgårdar med växter och träd som skapar en harmonisk helhet.

– En trädgård är en investering som ska fungera över lång tid. Därför är det viktigt att ha en långsiktig ambition och välja hållbara och naturliga material som du inte behöver byta ut varje år, alltifrån utomhusmöbler till markmaterial. Det gäller även att ha ett långsiktigt perspektiv för att växtligheten ska trivas och göra trädgården lättskött. Väljer du fel växter till fel plats får du aldrig en välmående trädgård och det krävs allt mer energi och skötsel för att kämpa emot naturen. Det finns mycket du kan göra för att skapa en mer hållbar trädgård, berättar Johanna.

HÅLLBARA TIPS FÖR DIN TRÄDGÅRD

Variera din växtlighet. Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på planeten. Genom en varierad växtlighet i trädgården kan du bidra till den biologiska mångfalden. Plantera insektsälskande växter såsom kärleksört, bolltistel, allium, nävor, lavendel och höstanemon.

Välkomna insekter och bin. Humlan pollinerar fruktträd och bärbuskar. Getingar matar sina larver med flugor. Nyckelpigan äter bladlöss. De flesta av trädgårdens småkryp är en strålande hjälp i trädgården. Spara en ostädad del av trädgården till dina hjälpredor. Pinnar, högt gräs, löv och kompost ger härliga bo för bin och andra insekter.

Ge jorden naturlig näring. Maskar luckrar upp jorden och ger bättre skördar. Jordförbättra med kompost och naturgödsel så trivs maskarna i din trädgård.

Spara på vattnet. Samla upp regnvattnet och vattna trädgården – då slösar du inte på grundvattnet. Använd droppbevattning, då hamnar vattnet precis där det behövs och växterna hinner ta åt sig av varje droppe.

Täck marken. Olika typer av marktäckare behåller fukten i jorden och gör det mer lättskött. Marktäckande växter konkurrerar även ut ogräset.

© 2020 Fabrikant | Integritetspolicy