Skip to main content

Trä

Trä är ett levande material som påverkas av miljön. Till våra träprodukter använder vi spillmaterial från möbelindustrin. Träslaget ek är på grund sitt höga innehåll av garvsyra ett mycket beständigt träslag även i utomhusmiljö.

Våra möbler i ek är ytbehandlade med Sherwin-Williams oljor, speciellt utvecklade för våra utomhusprodukter. Träskivorna oljas i två steg; först ett lager av utomhusolja mot svamp och mögelangrepp och slutligen ett lager av vattenavvisande hårdvaxolja med en svagt vit infärgning.

Till skillnad från ytor behandlade med traditionella lacker, ger inte oljan ett lackskikt som kan spricka och flagna. Möbler behandlade med våra oljor skyddas av en djupt penetrerande oljefilm som med tiden försvinner utan flagning, vilket i sin tur gör det lättare för dig att underhålla produkten.

Ek som inte underhålls får efter en tid svarta fläckar. Dessa uppträder ganska fort i utomhusmiljö och kan till en början upplevas som nästan helt svarta. I miljöer med höga halter av metallföroreningar i luften påskyndas processen och eken kan redan efter någon månad ha omfattande fläckar. Fläckarna bleknar gradvis och efter ett par säsonger blir eken grå och liknar då träslaget teak.

Skötselråd

Underhåll kan aldrig helt förebygga att fläckar uppstår, men trä som inte underhålls blir svartare och grånar fortare. Mindre sprickor uppträder vanligtvis då ek är ett livligt träslag. Dessa sprickor har en marginell effekt på̊ materialets styrka och livslängd. En rekommendation är att se över ytan en-två gånger årligen och sätta in underhållsåtgärder snarast, där det bedöms nödvändigt. Behovet av underhåll varierar kraftigt beroende på hur utsatta ytorna är för sol, väta och mekanisk nötning. Var speciellt uppmärksam på horisontella ytor, dessa är mer väderutsatta.

Tvätta med jämna mellanrum av träytan. I första hand bör man använda vanligt diskmedel tillsammans med en borste och vatten. Angrepp av svartmögel kan behandlas med en lösning bestående av 1 del Klorin och 2 delar vatten. Det finns andra lämpliga medel att tillgå i handeln, men det viktiga är att skölja rent med vatten efter behandlingen. Högtryckstvätt ska undvikas då man riskerar att trycka in fukt i träet vid sprickor och spikhuvuden. Såpa bör också undvikas då den är svår att skölja bort.

För att förlänga livslängden på träskivor bör de vinter förvaras torrt. 

För att olja din möbel gör du så här:

  1. Tvätta ytan med ett milt rengöringsmedel och skölj väl.
  2. Låt konstruktionen torka så att ingen fukt finns kvar.
  3. Slipa bort grånat trä.
  4. Slipa lätt på de intakta ytor som kommer att oljas igen.
  5. Behandla med icke filmbildande olja för utomhusbruk. Följ noga anvisningarna på förpackningen.

Ovan angivna rekommendationer fungerar som en vägledning vid ytbehandling. Reservdelar finns att köpa separat genom oss eller våra återförsäljare.

© 2020 Fabrikant | Integritetspolicy