FÖRSÄLJNINGSVILLKOR - KONSUMENT


Version 2016:1 gäller från och med 1 november 2016

När du som konsument handlar hos Fabrikant Aktiebolag omfattas du av Konsumentköplagen, Konsumenttjänstlagen och lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

 

1. Tillämplighet

2. Produktinformation

3. Priser och frakt

4. Betalningsvillkor

5. Förfrågan, offert, beställning och ordererkännande

6. Ändring/avbeställning av order

7. Leverans

8. Ångerrätt

9. Reklamation

10. Retur

11. Transportskador

12. Personuppgifter

13. Särskilda villkor för specialtillverkade produkter

14. Övrigt

15. Konsumentklagomål

16. Kontakta oss

 

 

 

1. Tillämplighet

 

Följande punkter i dokument Fabrikant försäljningsvillkor – Konsument gäller när du som kund beställer varor eller tjänster från Fabrikant Aktiebolag (FAB) med organisationsnummer
556854-3069.

 

Fabrikant försäljningsvillkor – Konsument gäller från och med ovan angivet datum och ersätter alla tidigare publicerade försäljningsvillkor. För företagskunder gäller Fabrikant försäljningsvillkor – Företag.

 

 

2. Produktinformation

 

För FAB är det viktigt att förmedla rättvisa och informativa bilder och texter kring våra produkter. Trots det kan det förekomma mindre avvikelser eftersom varje produkt är tillverkad för hand, samt att färger på datorskärmen inte alltid överensstämmer med verkligheten. Detta gäller även vid presentation på tryckt material som broschyrer etc. Mindre förändringar i ytans struktur eller ojämnheter kan förekomma beroende på ytbehandling och material. Vi kan därför inte garantera att publicerade bilder återger varans exakta utseende.

 

I vissa fall kan det förekomma att en produkts storlek inte uppfattas i rätt proportion till andra föremål i miljön de visas i på publicerade bilder. 

Till våra rostfria produkter använder vi ett syrafast stål som är bäst anpassat för utomhusbruk. Trots detta kan produkten vid utomhusbruk drabbas av bruna fläckar med ytrost till följd av föroreningar, regn och saltvatten. Alla rostfria produkter oavsett om de används inne eller utomhus behöver underhållas löpande för att bibehålla en snygg yta. På våra produkter i rostfritt stål lämnar vi ingen garanti för ytrost.

 

 

3. Priser och frakt

 

Samtliga priser anges i Svenska kronor (SEK) och inkluderar moms, utifrån att inget annat framgår vid offert eller ordererkännande. FAB äger rätt att ändra publicerade priser utan föregående avisering. FAB bekräftar alltid din beställning genom ett ordererkännande till angiven e-post.

 

Fraktkostnad tillkommer på samtliga leveranser och beräknas vid offert- eller beställningsdatum och framgår i ordererkännandet. Fraktkostnaden är individuell för varje beställning och varierar beroende på sändningens totala vikt, volym och leveransadress. Du som kund har alltid rätt att begära offert på fraktkostnad innan du lägger order.
 

Det finns möjlighet att avhämta din leverans kostnadsfritt i vår fabrik på Skatelövsvägen 69 i Grimslöv. Väljer du detta alternativ ska detta förmedlas till FAB när du lägger beställning och bekräftas av FAB i ordererkännandet. Avhämtning sker därefter enligt överenskommelse.

4. Betalningsvillkor

 

Som kund är du medveten om och accepterar att genomförandet av ett köp hos FAB innebär ett betalningsansvar. Åldersgräns för att genomföra ett köp hos FAB är 18 år.

 

- Förskottsbetalning av faktura
FAB tillämpar i första hand förskottsbetalning till angivet konto eller bankgiro. Vid detta val behöver FAB inte utföra kreditupplysning eller annan säkerhet. När du som kund godkänt FAB:s ordererkännande utfärdas en faktura som betalas innan varorna skickas från FAB.

 

- Fakturabetalning 15 dagar netto
FAB kan erbjuda fakturabetalning till angivet bankgiro med betalningstid om 15 dagar netto. Vid fakturabetalning tillkommer fakturaavgift om 45 SEK. Fullständig betalning skall vid detta val finnas på FAB konto senast fakturans förfallodatum. Vid fakturaköp godkänner du att FAB utför sedvanlig kreditupplysning för bedömning av din kreditvärdighet. FAB anlitar extern leverantör för kreditupplysning och bedömning. FAB förbehåller sig rätten att neka kund ett köp utifrån kreditupplysningens utfall. Notera att fordran kan överlåtas till tredje part och betalning med befriande verkan kan då endast ske till denne på det konto som anges på fakturan. Vid försenad betalning utgår avgift för betalningspåminnelse samt dröjsmålsränta enligt lag.

 

 

5. Förfrågan, offert, beställning och ordererkännande

 

När du genomför ett köp hos FAB accepterar du dessa försäljningsvillkor. Genom att acceptera villkoren förbinder du dig att följa villkoren i sin helhet, samt godkänner behandling av dina personuppgifter enligt nedan.

 

- Förfrågan
Vid förfrågan behöver vi följande uppgifter för att kunna sammanställa en offert (beställningsunderlag):

 

 • Produktval (typ, färg etc.)

 • Antal

 • Namn

 • Personnummer

 • Telefonnummer

 • E-post

 • Leveransadress

 • Fakturaadress

 • Betalningsalternativ

 

- Offert
I offerten framgår produktval, priser och beräknad fraktkostnad. Fraktkostnaden beräknas via extern leverantörs prislista, och baseras på sändningens totala vikt, volym, leveransperiod och leveransadress. Våra större produkter är i regel tunga och skickas därför normalt med DB Schenker. När FAB sammanställt offert skickas den därefter till angiven e-post. Notera att offerten har en utsatt giltighetstid.

 

- Beställning
För att genomföra en beställning bekräftar du offerten i sin helhet i vändande e-post (ange gärna offertnumret vid beställning).

 

- Ordererkännande
När vi mottagit din beställning återkommer vi med en bekräftelse genom ett ordererkännande. I orderkännandet framgår även beräknad leveranstid.

 

 

6. Ändring/avbeställning av bekräftad order

 

Du har möjlighet att kostnadsfritt ändra eller avbeställa din order fram till dess FAB registrerat denna, det vill säga fram till att du mottar en orderbekräftelse.

 

Ändring och avbeställning kan ske per telefon till 070-888 3110 eller per e-post: order@fabrikant.se. Efter att din order expedierats kan ändringar inte göras. Observera att om du förskottsbetalar din order kan inga ändringar göras efter att betalningen är genomförd.

 

 

7. Leverans

 

Leverans sker normalt med DB Schenker, om att inget annat avtalats. Leveranstid anges i ordererkännandet. Din order levereras normalt till närmaste utlämningsställe/ombud vid sändningar under 20 kg. Avisering och fraktinformation tillhandahålls av fraktbolaget.

 

 

8. Ångerrätt

 

Vid köp av varor från FAB har du som konsument på sätt som lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp (ångerrätt). Detta innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att till FAB lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag du tog emot den beställda varan (ångerfristen). Från ångerrätten undantas specialbeställda produkter.

 

Vill du använda dig av ångerrätten ska du som kund kontakta FAB, företrädesvis via e-post info@fabrikant.se.

 

Vid utövandet av ångerrätten ska varan återsändas till FAB inom 14 dagar från att meddelande om utövandet av ångerrätten lämnades till FAB.  

 

Det belopp som du betalat för varan exklusive ursprunglig fraktkostnad återbetalas senast inom 14 dagar ifrån mottagandet av ditt meddelande om utövande av ångerrätten, förutsatt att FAB inom denna tid fått varan i retur. Återbetalning kan komma att göras på annat sätt än på det sätt som betalningen erlades.

 

Du har rätt att undersöka varan i den utsträckning som krävs för att fastställa varans egenskaper eller funktion. Du kan dock bli skyldig att ersätta FAB för varans värdeminskning om varan har använts eller hanterats i större utsträckning än vad som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. Sådant prisavdrag kan uppgå till varans totala pris. Originalförpackning måste vara möjlig att använda igen. Produkten måste vara i sådant skick så den går att sälja igen.

 

Vid utnyttjande av ångerrätt står du för kostnaden för returfrakt och har ansvar för produkten till dess att den kommit FAB tillhanda.

 

 

9. Reklamation

 

Du ska undersöka alla varor noggrant vid mottagandet för att förvissa dig om att de är felfria och fungerar som de ska, samt att de har förväntade egenskaper. Upptäcker du fel ska du inom skälig tid från att felet upptäcktes, eller borde ha upptäckts, kontakta FAB.

 

En reklamation görs till e-post info@fabrikant.se. Om möjligt ange ditt ursprungliga ordernummer vid all kontakt med FAB. Syftet är att underlätta identifikation och administration av ärendet. När vi har mottagit din reklamation återkommer vi med ett reklamationsnummer. Notera att erhållande av ett reklamationsnummer inte innebär att reklamationen är godkänd. Varan ska därefter returneras till FAB. Ditt reklamationsnummer är giltigt under 14 dagar, under vilken tid produkten bör ha kommit FAB tillhanda.

 

När varan returnerats och reklamationen godkänts kompenserar FAB dig i enlighet med reglerna i konsumentköplagen (1990:932) genom reparation av befintlig produkt, genom en ny likvärdig produkt eller genom att du återfår din betalning för produkten (inkl. eventuella övriga kostnader).  

 

FAB kontrollerar/testar insända varor i enlighet med den felbeskrivning som du uppgivit, det är därför en fördel om den är så utförlig som möjligt. Om varan anses vara felfri debiteras en avgift för felsökning och frakt för att täcka FAB:s kostnader för returen.

 

 

10. Retur

 

Enligt distansavtalslagen har du rätt att returnera beställda produkter utan att ange orsak (gäller ej specialbeställda produkter). Returer (med anledning av utnyttjande av ångerrätt eller på grund av reklamation) skall återsändas i FAB:s originalemballage. Sändningar som levererats på pall måste, om de returneras, lastas på pall för att undvika att varan skadas under transporten. Eventuella transportskador till följd av bristfällig förpackning debiteras dig som kund.

 

Vid utnyttjande av ångerrätt samt reklamation står du för kostnaden för retur och du har ansvar för produkten till dess att den kommit FAB tillhanda. Vid godkänd reklamation erhåller du dock ersättning för fraktkostnad.

 

Returer skickas till följande adress:

 

Fabrikant AB

Skatelövsvägen 69

340 32 Grimslöv

 

 

11. Transportskador

 

Var noga med att kontrollera att varorna och/eller emballaget är helt och felfritt innan du signerar att du mottagit leveransen. Om skada upptäcks på varan eller emballaget skall detta anmälas till speditören omgående. Ange då ditt sändningsnummer samt kontaktuppgifter. Eventuell transportskada ska samtidigt anmälas till FAB via e-post till info@fabrikant.se. Då fraktsedeln är signerad är det ditt ansvar om någon skada har skett eller sker. Om du upptäcker skadan först efter att du öppnat paketet reklamerar du omedelbart till FAB enligt ovan.

 

 

12. Personuppgifter

 

Genom att godkänna Fabrikant försäljningsvillkor – Konsument vid förfrågan om offert eller vid köp samtycker du till behandling av de personuppgifter du lämnar till FAB enligt nedan.
 

Uppgifterna behandlas endast för att kunna administrera en förfrågan eller beställning och i syfte att fullgöra FAB:s åtaganden gentemot dig som kund. Uppgifterna används aldrig i marknadsföringssyfte.

 

Insamling av personuppgifter är också en förutsättning för att FAB ska kunna behandla önskemål om betalning på kredit. Dina uppgifter kan komma att samköras med, eller delas med myndigheter, betalningsförmedlare och kreditföretag för hantering av betalning och kreditupplysning. FAB kan behöva dela dina personuppgifter med andra externa aktörer (tredje part) som fraktbolag etc. i syfte att fullgöra FAB:s åtaganden gentemot dig som kund.

 

Dina uppgifter sparas inte under längre tid än vad som är tillåtet enligt personuppgiftslagen (1998:204).

 

 

13. Särskilda villkor för specialtillverkade produkter

 

För specialtillverkade eller kundanpassade produkter gäller särskilda villkor som varierar beroende på uppdraget/ beställningen. Dessa särskilda villkor ska skriftligen förmedlas och bekräftas vid varje enskilt fall.

 

 

14. Övrigt

 

FAB kan inte hållas ansvarigt för olägenheter som uppstår på grund av omständigheter utanför FAB:s kontroll, såsom krig, krigsliknande händelser, uppror och oroligheter, extrema väderförhållanden, avbrott i allmänna förbindelser, allmän varubrist, export- och importrestriktioner, laglig reglering eller annat påbud av myndighet i Sverige eller utlandet, strejk, lockout, blockad eller annat arbetshinder, eldsvåda, explosion eller annan olyckshändelse.  

 

FAB förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, innefattande men inte begränsat till, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering. Sådana ändringar tillämpas dock inte på redan ingångna köpavtal.

 

Information och priser lämnas med reservation för tryck- och skrivfel, felaktigheter i angivna tekniska specifikationer, prishöjningar samt för slutförsäljning.

 

De uppgifter som lämnas på FAB:s webbsida utgör inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet eller garanti annat än där så är direkt angivet. FAB förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa försäljningsvillkor.

15. Konsumentklagomål

 

Om din produkt är felaktig är du alltid välkommen att kontakta oss. FAB har som policy att följa ARN:s rekommendationer.

 

Om du efter kontakten med oss fortfarande inte är nöjd kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) för klagomål.

 

Du når ARN på följande adress:

Allmänna Reklamationsnämnden

Box 174

101 23 Stockholm

 

 

16. Kontakta oss

 

Fabrikant AB

Postadress: Skatelövsvägen 69, 340 32 Grimslöv

Besöksadress: Skatelövsvägen 69, Grimslöv
 

Telefon: 070-888 3 110

E-post: info@fabrikant.se
 

Organisationsnummer: 556854-3069

Momsreg.nr/VAT-nr: SE556854306901

Godkänd för F-skatt

 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon

©2018 Fabrikant Aktiebolag